Teambuilding er vejen til en effektiv virksomhed

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Som virksomhed er der mange forskellige faktorer, der spiller ind på den succes, som virksomheden forventer at have. Der kan være et mål om en større omsætning gennem en øget portefølje af varer eller ydelser, eller der kan være et ønske om at effektivisere virksomheden, så opgaverne bliver løst hurtigere og bedre. Her kan særligt det sidste være en udfordring, hvis man har en broget flok medarbejdere, der ikke rigtig kommer hinanden ved i det daglige – og hvis der skal opstå et godt og effektivt samarbejde, så er ture med teambuilding en rigtig god investering.

Bedre forståelse skaber bedre samarbejde

Selvom mange medarbejdere hader at skulle på det ene eller det andet teambuildings-kursus, så er der stærk evidens, der peger på, at det øger effektiviteten og skaber et bedre samarbejde på tværs af afdelinger og grupperinger. På et teambuildings-kursus kommer man tæt på sine kollegaer i pressede situationer, hvor man lærer sindssygt meget om hinandens grænser og begrænsninger, og det er uvurderlig viden i en travl hverdag. En bedre forståelse for hinandens reaktioner under pres skaber bedre vilkår for et godt samarbejde, og selvom mange bander teambuilding langt væk, så virker det ikke desto mindre konstruktivt i hverdagen.

Kreative øvelser udfordrer medarbejdernes knowhow

Selvom teambuilding primært handler om samarbejde, så kan et sådant kursus sagtens kombineres med en række øvelser, der udfordrer medarbejderne på deres knowhow. Dette tvinger også medarbejderne til at løfte i flok, da øvelserne kræver mere end ét kreativt hoved at løse, og det giver også en fælles følelse af succes, som medarbejderne tager med tilbage i virksomheden. Fælles succes er det endelige mål i virksomheden, og det er en tilfredsstillende følelse, som man kan dele med sine kollegaer.

Der er mange forskellige måder, at et teambuilding-kursus kan struktureres på, og det er noget, man skal planlægge sammen med en professionel virksomhed og deres instruktører. Her kan det godt betale sig at køre efter de bedste instruktører på markedet, og hvis deres afdeling f.eks. driver teambuilding på Frederiksberg, så bør man arrangere en bustur dertil. Hvis teambuilding skal give bonus, så skal det planlægges grundigt, og her er en professionel samarbejdspartner at foretrække.

Samarbejde bliver ikke bygget på én dag

Teambuilding er en god genvej til nogle redskaber, der skal gøre medarbejderne bedre til at samarbejde, men her er det også vigtigt at huske på, at et godt samarbejde ikke bliver bygget på én dag. Det betyder med andre ord, at nogle af lektionerne på teambuildings-turen skal tages med hjem i bagagen, hvis det skal føre til et fornuftigt og effektivt samarbejde på længere sigt. Dette kræver både noget af medarbejderne, men i særdeleshed også noget af chefen, der skal være god til at implementere de oplærte processer i den daglige arbejdsgang.

Teambuilding kan enten bruges til at kickstarte eller vedligeholde et godt samarbejde, men det kan altså ikke stå alene. Derfor bør man jævnligt følge op på, hvordan medarbejderne synes, at samarbejdet fungerer – og man bør tage aktion med det samme, hvis samarbejdet ikke er gnidningsfrit. En effektiv virksomhed er en virksomhed i synergi, og her spiller medarbejdernes samarbejde en altafgørende rolle.

Written by admin